Saffranstrådar från Afghanistan
Det är med stor glädje vi presenterar afghansk omald saffran från Rumi – ett företag som före talibanernas maktövertagande 2021

klassades som något så sällsynt som ett kvinnoföretag. Ett företag där saffranet handplockats,torkats,sorterats och packats av i huvudsak kvinnor.

Saffranet är nu paketerat i små lätta aluminiumdosor där man kan se saffranstrådarna. Naturligtvis innehåller saffranet inga som helst tillsatser

är av allra högsta kvalitet. Du behöver bara 10-12 trådar då du kokar ris eller risotto. I burken är det ett gram (i vanliga saffranspåsar

i svenska affärer är det 0.5 gram av vanligtvis lägre kvalitet)

Observera: detta saffran är upp till tjugo gånger starkare än den malda saffranet i butikerna.Var försiktig om du ska baka

saffransbullar. Använd ALDRIG trådarna direkt i degen, utan lös upp dem i alkohol och låt stå helst en vecka innan användning.
Afghanistan är i dag världens tredje största saffransproducent och odlingen har ökat kraftigt på senare

år. Afghanskt saffran skördas under en treveckorsperiod i oktober-november och ger, precis som

opium, även arbete till många kvinnor. Saffransodling är tillräckligt lönsam för att vara ett bra

försörjningssätt. Till och med så pass lönsamt att det efter ett par år ger större inkomster per hektar än

opium Därför är stöd till saffransodling ett bra sätt att åtminstone i mindre skala få bönder att sluta

odla opium och avhålla folk från att börja. Afghanskt saffran är en kvalitetsprodukt. Flera år i rad har

The International Taste & Quality Institute i Bryssel tilldelat saffran från Afghanistan ett flertal

prestigefyllda priser som världens bästa saffran.Säljes endast genom återförsäljare:


Uppsala :https://sv-se.facebook.com/SAKUppsala/

Stockholm:https://sak.se/group-post/kop-afghansk-saffran-och-stod-saks-bistand/


Importör:

Internetlingua Sweden AB

att:Anders Forsberg

Ledungsvägen 12

75440 UPPSALA

mail: internetami@gmail.com